Regulamin dla Internautów

Postanowienia ogólne

 1. Firma Blosferia, z siedzibą w Nowa Wioska 43, 66-218 Lubrza, prowadząca Serwis internetowy Lubik.pl pod adresem http://www.Lubik.pl
 2. Osoba korzystająca z serwisu (zwana dalej Użytkownikiem) akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa. Firma Blosferia, z siedzibą w Nowa Wioska 43, 66-218 Lubrza nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z nieprzestrzegania przez Użytkowników Regulaminu.
 3. Użytkownikami serwisu Lubik.pl mogą być osoby indywidualne, prawne oraz nieposiadające osobowości prawnej, które zobowiązały się do przestrzegania Regulaminu.
 4. Sklep internetowy oznacza partnera handlowego, który współpracuje z Lubik.pl na podstawie zawartej umowy o współpracy.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania i jest zawsze dostępny w serwisie Lubik.pl.
 6. Firma Blosferia, z siedzibą w Nowa Wioska 43, 66-218 Lubrza zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkowników. Korzystanie przez Użytkowników z serwisu Lubik.pl po wprowadzeniu zmian będzie równoznaczne z akceptacja Regulaminu.
 7. Uwagi dotyczące Regulaminu Użytkownicy mogą zgłaszać pocztą elektroniczną na adres biuro@lubik.pl.

Korzystanie z serwisu:

 1. Serwis Lubik.pl nie jest sklepem internetowym. Produkty i usługiprezentowane na stronach serwisu Lubik.pl nie stanowią stanu magazynowego serwisu.
 2. Celem portalu jest prezentacja oferty handlowej firm i sklepów internetowych współpracujących z Lubik.pl. W związku z tym Lubik.pl nie jest stroną w transakcjach zawieranych za pośrednictwem serwisu oraz w ewentualnych sporach miedzy Użytkownikiem a Sklepem internetowym.
 3. Użytkownik korzysta z serwisu Lubik.pl za pomocą przeglądarki internetowej.
 4. Serwis Lubik.pl umożliwia Użytkownikowi wyszukanie zgodnie ze zdefiniowanymi kategoriami produktu, który będzie prezentem odpowiednim do okazji i upodobań odbiorcy, uzyskanie informacji o produktach oferowanych przez współpracujące Sklepy internetowe, przejście na strony promowanych Sklepów internetowych.
 5. Sklep internetowy jest odpowiedzialny za zgodność z obowiązującym w Polsce prawem opisu oferowanych towarów warunków usług oraz czynności i informacji związanych warunków transakcjami. Sklep internetowy odpowiedzialny jest za błędy oraz nieścisłości opisu oferowanych produktów i warunków usług.
 6. Ogół warunków obowiązujących pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem internetowym w stosunku do przedmiotu transakcji określa na piśmie lub w inny sposób Sklep Internetowy, w którym Użytkownik dokonuje zakupu. Warunki te nie mogą być sprzeczne z obowiązującym w Polsce prawem oraz warunkami niniejszego Regulaminu. Serwis Lubik.pl nie ma możliwości nadzoru nad sfinalizowaniem i poprawnością transakcji.
 7. Serwis Lubik.pl w miarę możliwości weryfikuje informacje dotyczące prezentowanych towarów tak, aby były zgodne ze stanem rzeczywistym, aktualne i kompletne. Serwis nie może jednak tego zagwarantować, dlatego Użytkownik powinien sprawdzić aktualność cen i dostępność produktu przechodząc na stronę Sklepu internetowego, który dany produkt oferuje lub kontaktując się bezpośrednio z jego obsługą.
 8. Użytkownik korzysta z serwisu Lubik.pl na własną odpowiedzialność, nie może zatem wnosić żadnych roszczeń wynikających z użytkowania serwisu.
 9. Użytkownik powinien informować Lubik.pl o towarach i usługach, które naruszają niniejszy Regulamin. Ponadto w przypadku stwierdzenia ofert naruszających prawa autorskie, pornograficznych i erotycznych, służących do zniesławienia, przemocy wobec ludzi i zwierząt, nawołujących do rasizmu i nakłaniających do terroryzmu Użytkownik powinien poinformować serwis Lubik.pl
 10. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu serwisu Użytkownik może zgłaszać na adres: biuro@lubik.pl

Prawo własności intelektualnej

 1. Materiały zamieszczone na stronach Lubik.pl nie mogą być reprodukowane, kopiowane, modyfikowane, dystrybuowane i publikowane bez pisemnego zezwolenia Lubik.pl lub innego właściciela praw autorskich.
 2. Wszelkie znaki towarowe podlegają ochronie prawnej. Podmiotami uprawnionymi do korzystania z nich jest serwis Lubik.pl oraz właściwi ich autorzy. Korzystanie ze znaków towarowych bez uprzedniego zezwolenia jest zabronione.

Polityka prywatności

 1. Serwis www.Lubik.pl zobowiązuje się do przestrzegania zasad polityki prywatności.

Wykluczenia odpowiedzialności

 1. Serwis Lubik.pl nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie Użytkowników składających zamówienia, zwłaszcza za ich wypłacalność.
 2. Serwis Lubik.pl nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie Sklepów internetowych, a zwłaszcza za zdolność do dokonywania transakcji oraz niezrealizowanie zamówienia.
 3. Serwis Lubik.pl nie ponosi odpowiedzialności za oferowane przez Sklepy internetowe towary i usługi, za ich bezpieczeństwo i legalność.
 4. Serwis Lubik.pl nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność towarów, prawdziwość opisów, towarów i usług zamieszczonych przez współpracujące Sklepy internetowe.